Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2017r., Pana Andrzeja Ochenkowskiego, działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (dz. nr ew. 185, 211/6, obręb Marianów, gm. Dąbrówka), w rejonie rzeki Bug.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 29.08.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 06.09.2017 r., godz. 09.22
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 06.09.2017 r., godz. 09.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2017 r., godz. 09.22Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 792 razy.