Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na zabudowę poprzez zasypanie, części zbiornika wodnego istniejącego na fragmencie dz. nr ew. 19/10 obr. 02-04 w Radzyminie przy ul. Jana Pawła II, wykonanie rowu otwartego, a także szczególne korzystan

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21 stycznia 2017 r. Pana Janusza Rozmana, ul. Dzielna 15, 05-250 Radzymin,
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. zabudowę poprzez zasypanie (likwidację), części zbiornika wodnego (wód stojących) o powierzchni 0,534 ha, istniejącego na fragmencie działki nr ew. 19/10 obr. 02-04 w Radzyminie przy ul. Jana Pawła II,
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: rowu otwartego oznaczonego jako rów A1, o długości całkowitej 161,7 m,
3. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód powierzchniowych pochodzących z wypompowywania wody podczas likwidowania ww. zbiornika, poprzez istniejący system rowów (bez nazwy), a następnie do rowu komunalnego R-23, przy natężeniu zrzutu wynoszącym 18 l/s.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.09.2017 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.09.2017 r., godz. 15.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2017 r., godz. 15.32Marian BądzyńskiEdycja strony
04.09.2017 r., godz. 15.24Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1203 razy.