Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIX - 368/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXXIX - 368/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poźn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 935 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 198 936 095 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 183 935 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 221 424 758 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 415 980 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 56 625 194 zł.


§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 polegającej na zwiększeniu planu finansowego w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
o kwotę 6 000 zł.


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne
z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
3) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017” do uchwały, o której mowa
w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Tabela 2
  zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Tabela 2 - dane uzupełniające
 • Tabela 3
  plan wydatków majątkowych na rok 2017
 • Tabela 4
  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Tabela 5
  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017
 • Załącznik 1
  dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Załącznik 2
  plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Werczyński, data: 31.08.2017 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 09.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2017 r., godz. 09.46Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1106 razy.