Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIX - 367/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII - 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030
UCHWAŁA NR XXXIX - 366/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII - 270/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXVII - 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030" do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Werczyński, data: 31.08.2017 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2017 r., godz. 09.20Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 976 razy.