Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIX - 366/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-337/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021
UCHWAŁA NR XXXIX - 366/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-337/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021Na podstawie art. 12 pkt 4, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXVI-337/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017–2021 dokonać zmiany załącznika, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2021
  • Załącznik
    wykaz zadań

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Werczyński, data: 31.08.2017 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 08.55
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 08.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2017 r., godz. 08.55Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 988 razy.