Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIX - 365/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI-309/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
UCHWAŁA NR XXXIX - 365/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI-309/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnychNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 219 w związku z art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXI-309/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 3 i § 4;
2) treść załącznika nr 1 Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, Załącznika nr 2 Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz Załącznika nr 3 Plan sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku scala się w jeden załącznik, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 4 Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkól specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku.
  • Załącznik nr 2
    Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkól specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Werczyński, data: 31.08.2017 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 08.52
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 08.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2017 r., godz. 08.52Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1080 razy.