Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIX - 363/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
UCHWAŁA NR XXXIX - 363/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnychNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 217 ust. 1 i 2, art. 219 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1

W Uchwale Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, § 6 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Werczyński, data: 31.08.2017 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 08.34
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 31.08.2017 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2017 r., godz. 08.34Emilia PłachetkoEdycja strony
31.08.2017 r., godz. 08.34Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2236 razy.