Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego A-1, usytuowanego na działkach nr ew. 78 obr. 24 i 38 obr. 25 w rejonie ulicy Kontuszowej w Kobyłce, a także na odprowadzanie wód opadowych

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 25 lipca 2017 r. Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm do rowu komunalnego A-1, usytuowanego na działkach nr ew. 78 obr. 24 i 38 obr. 25 w rejonie ulicy Kontuszowej w Kobyłce, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do ziemi (rowu), z nawierzchni utwardzonych ulicy Rycerskiej i fragmentów ulicy Kościelnej i Kontuszowej w Kobyłce.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 30.08.2017 r., godz. 15.42
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 30.08.2017 r., godz. 15.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2017 r., godz. 15.42Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 731 razy.