Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie czterech studni chłonnych na działkach nr ew. 36/1, 78 obr. 4-08-13, Dzielnicy Targówek w Warszawie, a także na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni boiska i

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z postanowieniem Nr 1800/P/NN/17 z dnia 21.07.2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wyznaczeniu Starosty Wołomińskiego do załatwienia sprawy z wniosku z dnia 7 lipca 2017 r. Pani Joanny Wójcik, prowadzącej działalność pod nazwą „Architekt Joanna Wójcik”, działającej w imieniu Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. czterech studni chłonnych na działkach nr ew. 36/1, 78 obr. 4-08-13, Dzielnicy Targówek w Warszawie, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni boiska i placu zabaw usytuowanych na terenie fragmentu Parku Bródnowskiego w Warszawie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 30.08.2017 r., godz. 15.33
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 30.08.2017 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2017 r., godz. 15.33Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 985 razy.