Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 4 przepustów, usytuowanych na działkach nr ew. 8, 14, 20, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 304 obr. Stasinów, gm. Tłuszcz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 17 lipca 2017 r. Pani Jolanty Jakubiak-Kaczorowskiej i Pana Adama Jakubiaka, ul. Cicha, 05-200 Wołomin
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowów melioracyjnych w zakresie wykonania 4 przepustów, w tym 3 przepustów o średnicy 500 mm i 1 przepust o średnicy 1000 mm, usytuowanych na działkach nr ew. 8, 14, 20, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 304 obr. Stasinów, gm. Tłuszcz, w celu umożliwienia przejazdu między działkami.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 30.08.2017 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 30.08.2017 r., godz. 15.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2017 r., godz. 15.01Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 889 razy.