Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ora

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 10 lipca 2017 r., Pana Adama Rosińskiego, działającego w imieniu Burmistrza Tłuszcza

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz przebudowę urządzeń wodnych w zakresie przebudowy istniejących rowów przydrożnych drogi wojewódzkiej nr 634 – ul. Napoleońska w m. Miąse (dz. nr ew. 454 obr. Miąse, gm. Tłuszcz) oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia planowanych do wykonania zatok autobusowych i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 634 do ziemi, poprzez projektowane wyloty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 28.07.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 25.08.2017 r., godz. 15.35
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 25.08.2017 r., godz. 15.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.08.2017 r., godz. 15.36Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
25.08.2017 r., godz. 15.35Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 734 razy.