Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

I etap konsultacji

termin zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy... na rok 2018 upływa w dniu 15 września 2017 r.
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA ROK 2018

Zarząd Powiatu Wołomińskiego serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2018”.

I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków / opinii / uwag / propozycji zmian do załączonego projektu Programu współpracy... na rok 2018 oraz propozycji zadań do realizacji w roku 2018 – prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: www.powiat-wolominski.pl (Konsultacje społeczne / Rok 2017).
Projekt przyszłorocznego programu współpracy opracowany został na podstawie obowiązującego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2017”.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” oraz Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian dokumentu oraz propozycje zadań do realizacji w roku 2018 można składać w terminie do dnia 15 września 2017 r.:
1) za pośrednictwem internetu: ngo@powiat-wolominski.pl lub wso@powiat-wolominski.pl,
2) faksem: (22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 011, tel. (22) 787-43-03 wew. 108 lub pokój nr 012, tel. (22) 787-43-03 wew. 104.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 23.08.2017 r., godz. 08.32
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 23.08.2017 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.08.2017 r., godz. 09.10Dorota RomańczukEdycja strony
23.08.2017 r., godz. 09.10Dorota RomańczukEdycja strony
23.08.2017 r., godz. 08.38Dorota RomańczukEdycja strony
23.08.2017 r., godz. 08.38Dorota RomańczukEdycja strony
23.08.2017 r., godz. 08.35Dorota RomańczukEdycja strony
23.08.2017 r., godz. 08.35Dorota RomańczukEdycja strony
23.08.2017 r., godz. 08.34Dorota RomańczukEdycja strony
23.08.2017 r., godz. 08.32Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 4778 razy.