Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sierpień


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-212/2017
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr V-213/2017
  w sprawie udzielenia upoważnienia do odbierania pism w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, w których stroną jest Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-214/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-215/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-216/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
 • Uchwała Nr V-217/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-218/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-219/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-220/2017
  w sprawie zmian w planie finansowych wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-221/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-222/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych
 • Uchwała Nr V-223/2017
  w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Uchwała Nr V-224/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V-212/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr V-225/2017
  w sprawie zmian w planie finansowych wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-226/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-227/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-228/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-229/2017
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
 • Uchwała Nr V-230/2017
  w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2017 r. – Etap II
 • Uchwała Nr V-231/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-232/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonaniez
 • Uchwała Nr V-233/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-234/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-235/2017
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1
 • Uchwała Nr V-236/2017
  w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-237/2017
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
 • Uchwała Nr V-238/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-239/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-240/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-241/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-242/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-243/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.08.2017 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.08.2017 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.08.2017 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2017 r., godz. 10.17Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1633 razy.