Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

28.08.2017r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2023. (druk nr 349)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 359)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.(druk nr 360)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII-354/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. (druk nr 361)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI-309/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. (druk nr 362)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI-337/2017 z dnia 24 maja 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021. (druk nr 363)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030. (druk nr 364)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 365)
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacje Przewodniczącego Rady.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 349
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2023.
 • Druk nr 349-załącznik
  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2023
 • Druk nr 349- Raport z konsultacji
 • Druk nr 359
  Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 360
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
 • Druk nr 361
  Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII-354/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
 • Druk nr 362
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI-309/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
 • Druk nr 363
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI-337/2017 z dnia 24 maja 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021.
 • Druk nr 363 - załącznik
  WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2021
 • Druk nr 363 - tabela
  ZESTAWIENIE ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE p.n. „WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2017–2021”.
 • Druk nr 364
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030
 • Druk nr 365
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Druk nr 365-tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 365-tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 365- tabela 2- dane uzupełniające
 • Druk nr 365-tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
 • Druk nr 365-tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Druk nr 365-tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017
 • Druk nr 365-załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 365-załącznik 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.08.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2017 r., godz. 17.14
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 24.08.2017 r., godz. 14.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.08.2017 r., godz. 14.09Emilia PłachetkoEdycja strony
21.08.2017 r., godz. 17.15Małgorzata JeznachEdycja strony
21.08.2017 r., godz. 17.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1524 razy.