Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi, poprzez projektowany system rozsączający na działkach w msc Karpin, gm. Dąbrówka

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 20 czerwca 2017 r. Pana Leszka Kacprzaka, przedstawiciela firmy „Apis Geo” Iwona Kacprzak, ul. Turowska 12, 05-230 Kobyłka, działającego w imieniu firmy ORA COLD sp. z o.o.
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi, poprzez projektowany system rozsączający na działkach nr ew. 267 i 268 obr. 0011 Karpin, gm. Dąbrówka.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 14.08.2017 r., godz. 19.36
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 14.08.2017 r., godz. 19.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.08.2017 r., godz. 19.36Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 750 razy.