Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na likwidację istniejącego wykopu okresowo zawodnionego, zlokalizowanego na działce nr ew. 421/2 obr. Kołaków, gm. Dąbrówka, w celu zagospodarowania przedmiotowej działki pod zabudowę mieszkaniową

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 16 czerwca 2017 r. Państwa Jacka i Beaty Młynarz, ul. Królowej Marysieńki 31/14, 02-954 Warszawa,
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego wykopu okresowo zawodnionego, zlokalizowanego na działce nr ew. 421/2 obr. Kołaków, gm. Dąbrówka, w celu zagospodarowania przedmiotowej działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 14.08.2017 r., godz. 19.05
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 14.08.2017 r., godz. 19.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.08.2017 r., godz. 19.05Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 968 razy.