Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego R-F1, w msc. Postoliska, gm. Tłuszcz, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych i powierzchni zadaszonej do rowu z ww. wy

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 29 czerwca 2017 r. Pani Edyty Grzymskiej, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, działającej w imieniu Dino Polska s.a.
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu do rowu melioracyjnego R-F1, na dz. nr ew. 500 obr. Postoliska, gm. Tłuszcz, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych i powierzchni zadaszonej budynku mieszkalno-handlowo-usługowego do rowu z ww. wylotu.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 14.08.2017 r., godz. 18.39
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 14.08.2017 r., godz. 18.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.08.2017 r., godz. 18.39Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 754 razy.