Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie drenażu odwadniającego dla odwodnienia projektowanej drogi gminnej poprzez kanał deszczowy w Ząbkach

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2017 r. Burmistrza Miasta Ząbki,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, t.j.: drenażu odwadniającego z rury o średnicy 200 mm, służącego jako odwodnienie projektowanej drogi gminnej na działce nr ew. 62/7 obr. 03-26, poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do ww. drenażu, z nastepnie do istniejacego kanału deszczowego o średnicy 1200 mm.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 10.08.2017 r., godz. 17.06
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 10.08.2017 r., godz. 17.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2017 r., godz. 17.06Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 896 razy.