Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych na działkach przy ul. Targowej 13 w Ząbkach, a także na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. projektowanych studni chłonnych

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 01 czerwca 2017 r. Pana Karola Sarnackiego, prowadzącego działalność jako KS Instalacje Karol Sarnacki, ul. Szwoleżerów 129/3, 05-091 Ząbki, działającego w imieniu Dariusza Kotowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OAZA BUD Dariusz Kotowski,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. trzech studni chłonnych na działkach nr ew. 15 i 16 obr. 03-03 przy ul. Targowej 13 w Ząbkach, w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz dachu i tarasu projektowanego budynku mieszkalnego, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ww. projektowanych studni chłonnych.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 10.08.2017 r., godz. 16.48
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 10.08.2017 r., godz. 16.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2017 r., godz. 16.48Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 744 razy.