Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym usytuowanym na terenie dz. ew. nr 345, 389/8, 390/6, 391/7, 392/6 obręb Trzcinka, gm. Poświętne, w celu komunikacji pomiędzy działkami

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 6.07.2017 r. Pani Ewy Sadlej, ul. Godebskiego 9, 05-075 Warszawa, i Pana Marka Szałwia, Trzcinka, 05-326 Poświętne
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu na rowie melioracyjnym nieewidencyjnym usytuowanym na terenie dz. ew. nr 345, 389/8, 390/6, 391/7, 392/6 obręb Trzcinka, gm. Poświętne, w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy przedmiotowymi działkami.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - starosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 10.08.2017 r., godz. 16.41
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 10.08.2017 r., godz. 16.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2017 r., godz. 16.41Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 791 razy.