Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni ujmującej wodny podziemne z czwartorzędowego poziomu wodonośnego,

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 27 czerwca 2017 r. Pana Leszka Kacprzaka, działającego w imieniu spółki ORA COLD
sp. z o.o., z siedzibą w Karpinie,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni ujmującej wodny podziemne z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, na potrzeby działalności ww. zakładu zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 266 obr. Karpin, gm. Dąbrówka).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 09.08.2017 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 09.08.2017 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2017 r., godz. 13.18Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
09.08.2017 r., godz. 13.17Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 748 razy.