Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni ujmującej wodny podziemne z czwartorzędowego poziomu wodonoś

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 27 czerwca 2017 r. Pana Jacka Otwinowskiego, działającego w imieniu spółki Maszczyk Sp. j., z siedzibą w Sulejówku,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni ujmującej wodny podziemne z czwartorzędowego poziomu wodonośnego na potrzeby socjalno – bytowe pracowników zakładu oraz na potrzeby zaopatrzenia części infrastruktury technicznej zakładu (działka nr ew. 524/2 obr. Małopole, gm. Dąbrówka).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 08.08.2017 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 08.08.2017 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2017 r., godz. 14.06Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 968 razy.