Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych oraz dachów na terenie działek przy ulicy Weteranów w Radzyminie, poprzez istniejący wylot do rowu, a następnie do rzeki Beni

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 08 czerwca 2017 r. Pana Artura Macieja Wojtyry, ul. Załuskiego 44H/1, 05-230 Kobyłka, działającego w imieniu zakładu P.H.U. El-Trans Elżbieta Sierocka,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z istniejących nawierzchni utwardzonych terenu oraz dachów na terenie działek nr ew. 52/2, 52/3, 78/2 obr. 01-02 przy ulicy Weteranów w Radzyminie, poprzez istniejący wylot do rowu (ziemi), na działce nr ew. 43 obr. 01-08, a następnie do rzeki Beniaminówki w km 11+170.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - starosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 07.08.2017 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 07.08.2017 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2017 r., godz. 11.47Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 937 razy.