Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Długiej, za pośrednictwem istniejącego wylotu w km 10+349 rzek w pobliżu ul. Kościuszki w Zielonce

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 4 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Długiej, za pośrednictwem istniejącego wylotu w km 10+349 rzeki na działce nr ew. 130 obr. 4-90-02 w pobliżu ul. Kościuszki w Zielonce, będącego zakończeniem systemu miejscowej kanalizacji deszczowej zlewni ul. Kościuszki.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - starosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 07.08.2017 r., godz. 09.34
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 07.08.2017 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2017 r., godz. 09.34Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 835 razy.