Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia sieci wodociągowej pod rzeką Borówką – km 2+606 w m. Borki, gm

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 4 lipca 2017 r. Wójta Gminy Jadów,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia sieci wodociągowej pod rzeką Borówką – km 2+606 w m. Borki, gm. Jadów (dz. nr ew. 301, obr. Borki).
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 01.08.2017 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 01.08.2017 r., godz. 12.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2017 r., godz. 12.16Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
01.08.2017 r., godz. 12.11Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 927 razy.