Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na likwidację fragmentu istniejącego rowu na długości 261,0 m, wykonanie drenażu obustronnego o długości 469,0 m, oraz wylotu do rowu i przyczółków na początku i końcu rurociągu, na dz. w Emilianowie,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 29 czerwca 2017 r. Pana Gerarda Szabli, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/52, 03-984 Warszawa, działającego w imieniu Panattoni Development Europe sp. z o.o.
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, w zakresie likwidacji fragmentu istniejącego rowu melioracyjnego na długości 261,0 m, wykonanie drenażu obustronnego przy rurociągu o średnicy 800 mm o łącznej długości 469,0 m, a także wykonanie wylotu projektowanego rurociągu do rowu i wykonanie przyczółków żelbetowych w rowie na początku i końcu rurociągu, na dz. nr ew. 171/5, 172/6, 173/10, 174/4, 175/4, 176/4, 177/4, 178/4 obr. Emilianów, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.07.2017 r., godz. 16.37
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.07.2017 r., godz. 16.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 16.37Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 784 razy.