Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVIII - 360/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXXVIII - 360/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana J. W. z dnia 27.06.2017r. na działania Starosty Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę za bezprzedmiotową.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana J. W. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 16.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1020 razy.