Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVIII – 359/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXXVIII – 359/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Ł. P. z dnia 09.05.2017 r. na Zarząd Powiatu Wołomińskiego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana Ł. P. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 16.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1110 razy.