Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVIII - 358/2017

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXXVIII - 358/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 383 § 1 pkt 5 i § 6 Kodeksu wyborczego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11, art. 25 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Odmawia się stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wołomińskiego Pana Janusza Tomasza Czarnogórskiego w okręgu wyborczym Nr 7 z powodu braku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 16.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1027 razy.