Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVIII - 356/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”
UCHWAŁA NR XXXVIII - 356/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 383 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest Gmina Góra Kalwaria.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.21
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 16.21Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 854 razy.