Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVIII - 354/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV - 320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
UCHWAŁA NR XXXVIII - 354/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV - 320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 217 ust. 1 i 2, art. 219 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XXXIV - 320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w ten sposób, że:
1) treść Załącznika nr 1 Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, Załącznika nr 2 Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz Załącznika nr 3 Plan sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku scala się w jeden załącznik, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 4 Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkól specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku
  • Załącznik nr 2
    Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkól specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 16.18Małgorzata JeznachEdycja strony
31.07.2017 r., godz. 16.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1037 razy.