Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVIII - 353/2017

w sprawie zmiany nazwy Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Szpitalowi
UCHWAŁA NR XXXVIII - 353/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Szpitalowi


Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zmienia się nazwę „Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej” na „Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.
2. Szpitalowi, o którym mowa w ust. 1 nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Statut Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nadany Uchwałą Nr XIX-186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik
    Statut Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.11
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 16.11Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2313 razy.