Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVIII - 352/2017

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXXVIII - 352/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek gólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2142, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii gmin Powiatu Wołomińskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXII-358/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2017 r., godz. 16.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 16.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3039 razy.