Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na likwidację fragmentu rowu melioracyjnego długości 233,0 m oraz wykonanie drenażu opaskowego i muldy chłonnej nad rurociągiem drenażowym, a także przyczółka w rowie na działkach w Emilianowie, gm. Ra

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 29 czerwca 2017 r. Pana Gerarda Szabli, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/52, 03-984 Warszawa, działającego w imieniu Panattoni Development Europe sp. z o.o.
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, w zakresie likwidacji fragmentu rowu melioracyjnego o łącznej długości 233,0 m, wykonanie drenażu opaskowego o średnicy 200 i 300 mm o łącznej długości 531,5 m, muldy chłonnej nad rurociągiem drenażowym, a także wykonania przyczółka żelbetowego w rowie na dz. nr ew. 172/1, 172/3, 172/4, 173/6, 173/7, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 177/2, 178/1, 178/2, 178/4, 285 i 286 obr. Emilianów, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.07.2017 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.07.2017 r., godz. 12.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 12.15Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1081 razy.