Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu w rowie przydrożnym na działkach przy ul. Heleny, stanowiącego zjazd z drogi gminnej na działkę nr ew. 2/9 obr. 05-13 w Markach

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 5 czerwca 2017 r. Pana Pawła Ziółkowskiego, ul. Głębocka 56, 01-813 Warszawa,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: przepustu w rowie przydrożnym na działkach nr ew. 78/3, 80 obr. 05-07 i nr ew. 1 obr. 05-13 przy ul. Heleny, stanowiącego zjazd z drogi gminnej na działkę nr ew. 2/9 obr. 05-13 w Markach.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 27.07.2017 r., godz. 08.34
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 27.07.2017 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.07.2017 r., godz. 08.34Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 989 razy.