Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu R-4 i wylotu do rowu R-4-10, jako zakończenia kanalizacji deszczowej w ul. Hoovera w Markach, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez ww. wyloty

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 20 marca 2017 r. Burmistrza Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu W1 do rowu komunalnego R-4 i wylotu W2 do rowu komunalnego R-4-10, będących zakończeniem systemu miejscowej kanalizacji deszczowej w ul. Hoovera w Markach, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi (rowu) poprzez ww. wyloty.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.07.2017 r., godz. 16.31
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.07.2017 r., godz. 16.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.07.2017 r., godz. 16.31Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 740 razy.