Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie przepustu o średnicy 400 mm i długości 6 m, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 558, obr. Lasków, gmina Dąbrówka

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 11 czerwca 2017 r. Pana Tadeusza Domańskiego działającego w imieniu Pani Marioli Mieszczyńskiej,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm i długości 6 m, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 558, obr. Lasków, gmina Dąbrówka
w pasie drogi gminnej (ul. Brzozowej) – zjazd na działkę nr ew. 580/6, obr. Lasków, gmina Dąbrówka.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 25.07.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 26.07.2017 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 26.07.2017 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.07.2017 r., godz. 15.30Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 716 razy.