Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. muld chłonnych trawiastych, zestawu skrzynek rozsączających, wylotu kanaliza

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 20 czerwca 2017 r. Pana Przemysława Woźniaka, działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. muld chłonnych trawiastych, zestawu skrzynek rozsączających, wylotu kanalizacji deszczowej, w pasie drogowym drogi gminnej nr 43114W – ul. C. K. Norwida (działka nr ew. 409 obr. Lasków, gm. Dąbrówka),
2. szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z pasa drogowego drogi gminnej do ziemi, poprzez projektowane urządzenia wodne,
w związku z planowaną przebudową drogi gminnej nr 43114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków, w zakresie realizacji etapu II ww. inwestycji.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 03.07.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 25.07.2017 r., godz. 12.18
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 25.07.2017 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.07.2017 r., godz. 12.19Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
25.07.2017 r., godz. 12.18Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1149 razy.