Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie zabudowy fragmentu rowu komunalnego usytuowanego w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Jana Pawła II), na działce nr ew. 103, obręb 03-03 w Radzyminie oraz w pasie drogi gminnej (Al. Armii Krajowej), na działce nr ew. 102/7obręb 03-03 w Radzyminie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 2 czerwca 2017 r. Pana Pawła Kusaka (PProjekt Pracownia Projektowa Paweł Kusak, ul. Londyńska 8/22, 01-946 Warszawa), działającego w imieniu Burmistrza Radzymina,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie zabudowy fragmentu rowu komunalnego usytuowanego w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Jana Pawła II), na działce nr ew. 103, obręb
03-03 w Radzyminie oraz w pasie drogi gminnej (Al. Armii Krajowej), na działce nr ew. 102/7obręb 03-03 w Radzyminie, rurociągiem o średnicy 600 mm i łącznej długości 73 m,
z obustronnym drenażem.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 19.07.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 20.07.2017 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 20.07.2017 r., godz. 12.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.07.2017 r., godz. 12.32Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 840 razy.