Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie wygaszenia decyzji Nr 594/2011 z dnia 11.08.2011 r. na wykonanie urządzeń wodnych w miejscowości Pasek i Dobczyn, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Wiśni

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1127) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 29 czerwca 2017 r. Pana Adama Kluja, prowadzącego działalność pod nazwą AKonsult Nadzory, projektowanie, wykonawstwo, ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa, działającego w imieniu Gminy Klembów
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Nr 594/2011 z dnia 11.08.2011 r., znak: WOŚ.6341.63.2011, na wykonanie urządzeń wodnych, w miejscowości Pasek oraz Dobczyn, gm. Klembów, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi gminnej – ul. Wiśniowej w miejscowości Pasek, gm. Klembów.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 18.07.2017 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 18.07.2017 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.07.2017 r., godz. 11.34Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1156 razy.