Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

przebudowę rowu w zakresie wykonania przepustu P3 na dz. nr ew. 95/18, 149/3, obręb 45 w Kobyłce oraz przebudowę rowu w zakresie rozbiórki i wykonania nowego mostu M1 na dz. nr ew. 22, 78,98, 127/1, obręb 5-40-09 w Zielonce oraz dz. nr ew. 145, obręb 5-60

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 11d ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2031, ze zm.), na wniosek z dnia 2 czerwca 2017 r. (data wpływu: 8 czerwca 2017 r.) Pana Arkadiusza Obidzińskiego (Arkas – Projekt Sp. z. o.o. sp. k.) działającego w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez przebudowę rowu w zakresie wykonania przepustu P3 na dz. nr ew. 95/18, 149/3, obręb 45 w Kobyłce oraz przebudowę rowu w zakresie rozbiórki i wykonania nowego mostu M1 na dz. nr ew. 22, 78,98, 127/1, obręb 5-40-09 w Zielonce oraz dz. nr ew. 145, obręb 5-60-02 w Zielonce.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 10.07.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 18.07.2017 r., godz. 08.57
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 18.07.2017 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.07.2017 r., godz. 08.57Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 853 razy.