Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu w rowie przydrożnym, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 w km 31+017, na działce nr ew. 1/6 obr. 35 w Wołominie przy ul. 1Maja

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 czerwca 2017 r. Pana Antoniego Mikulskiego, ul. Wrzosowa 17, 05-220 Zielonka, działającego w imieniu Pani Joanny Werońskiej i Pana Piotra Werońskiego zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: przepustu w rowie przydrożnym, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634 w km 31+017, zlokalizowanym na działce nr ew. 1/6 obr. 35 w Wołominie przy ul. 1Maja, w celu usytuowania zjazdu z ulicy na działkę nr ew. 9 obr. 35.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 14.07.2017 r., godz. 09.09
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 14.07.2017 r., godz. 09.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2017 r., godz. 09.09Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 906 razy.