Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 4 studni retencyjno-chłonnych na działce nr ew. 131 obr. 03-26 przy ul. Andersena w Ząbkach oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni utwardzonych ww. działki i

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 15 maja 2017 r. Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „Gór-Pis” Paweł Góral i Wspólnicy sp. j., ul. Chopina 17a, 05-091 Ząbki,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 4 studni retencyjno-chłonnych na działce nr ew. 131 obr. 03-26 przy ul. Andersena w Ząbkach oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni utwardzonych ww. działki i dachu projektowanego budynku mieszkaniowego wielorodzinnego, za pośrednictwem ww. studni retencyjno-chłonnych.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 11.07.2017 r., godz. 14.41
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 11.07.2017 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2017 r., godz. 14.46Marian BądzyńskiEdycja strony
11.07.2017 r., godz. 14.41Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 735 razy.