Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Lipiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-191/2017
  w sprawie zmiany Uchwały Nr V-99/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2017 r. – Etap I
 • Uchwała Nr V-192/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-193/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-194/2017
  w sprawie powołania Powiatowej Rady Polityki Społecznej
 • Uchwała Nr V-195/2017
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 • Uchwała Nr V-196/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce
 • Uchwała Nr V-197/2017
  w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
 • Uchwała Nr V-198/2017
  w sprawie zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-199/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-200/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-201/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwałą Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-202/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwałą Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-203/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-204/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-205/2017
  w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poświętnem oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Poświętnem
 • Uchwała Nr V-206/2017
  w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie do realizacji projektu „Europejski wymiar nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie”
 • Uchwała Nr V-207/2017
  w sprawie ogłoszenia konkursu pt. „Uczestniczę w obchodach Cudu nad Wisłą w Ossowie”
 • Uchwała Nr V-208/2017
  w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za II kwartał 2017 roku
 • Uchwała Nr V-209/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-210/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
 • Uchwała Nr V-211/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.07.2017 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.07.2017 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.07.2017 r., godz. 13.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2017 r., godz. 13.59Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1762 razy.