Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVII - 351/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXXVII - 351/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana A. B. z dnia 17.03.2017 r. na działania Starosty Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana A. B. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 12.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1144 razy.