Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVII - 350/2017

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 poprzez przeniesienie jego siedziby
UCHWAŁA NR XXXVII - 350/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 poprzez przeniesienie jego siedziby


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), w związku art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. przekształca się Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Wołominie, ul. Legionów 85, poprzez przeniesienie jego siedziby do Radzymina, ul. Komunalna 8.


§ 2

W zakresie wynikającym z § 1 zmianie ulega Akt założycielski z dnia 31.03.1999 r., który otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik
    AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 12.07Małgorzata JeznachEdycja strony
04.07.2017 r., godz. 12.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2893 razy.