Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVII - 348/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2027
UCHWAŁA NR XXXVII-348/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2027


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI – 340/2017
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r., polegających na:
1) zmianie tytułu Uchwały Nr XXVII – 270/2016, który otrzymuje brzmienie:
„w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030”;
2) zmianie załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2030”, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zmianie załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
1. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.53
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 08.53Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1146 razy.