Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVII – 346/2017

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016
UCHWAŁA NR XXXVII – 346/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016


Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w zw. z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
2) Sprawozdaniem finansowym za rok 2016;
3) Opinią z badania sprawozdania finansowego;
4) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
5) Informacją o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego;
6) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego;

udziela się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.07.2017 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2017 r., godz. 13.17Małgorzata JeznachEdycja strony
04.07.2017 r., godz. 08.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 854 razy.