Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

likwidacja istniejącego przepustu o średnicy 600 mm i długości 9,0 m, w rowie drogowym oraz wykonanie nowego przepustu ww. rowie ze studnią kontrolną o średnicy 1200 mm

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 2 czerwca 2017 r. Pana Artura Boguszewskiego uprawnionego do reprezentowania spółki A.R.S. DEVELOPER Boguszewski Sp.j. z siedzibą w Zielonce przy ul. Wilsona 5, zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie likwidacji istniejącego przepustu o średnicy 600 mm i długości 9,0 m, w rowie drogowym, usytuowanym na działce nr ew. 58, obręb 07 w Kobyłce, w pasie drogi gminnej (ul. Ejtnera) – zjazd na działkę nr ew. 90/4 i 91/5, obręb 07 w Kobyłce oraz wykonanie nowego przepustu ww. rowie o średnicy 600 mm i długości
12,5 m wraz ze studnią kontrolną o średnicy 1200 mm.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 08.06.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 09.06.2017 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 09.06.2017 r., godz. 10.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2017 r., godz. 10.35Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 831 razy.