Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych na działkach nr ew. 64, 65 obr. 03-03 przy ul. Skorupki w Ząbkach dla odprowadzania wód deszczowych z terenów utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku mieszkalnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2017 r. Pana Karola Sarnackiego, prowadzącego działalność jako KS Instalacje Karol Sarnacki, ul. Szwoleżerów 129/3, 05-091 Ząbki, działającego w imieniu E.P. Invest s.c. Edyta Grabowska, Paweł Doniecki
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, t.j.: dwóch studni chłonych, na działkach nr ew. 64 i 65 obr. 03-03 przy ulicy Skorupki w Ząbkach, w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz dachu i tarasów projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ww. projektowanych studni chłonnych, z ww. utwardzonych fragmentów działki.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 27.04.2017 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 06.06.2017 r., godz. 09.37
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 06.06.2017 r., godz. 09.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.06.2017 r., godz. 09.37Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 852 razy.